GARAGE IN DE BUURT?

Wij vragen ons af of er in onze buurt nog een garage staat die niet wordt gebruikt. We wonen op de Van Beuningenlaan 28. Martine en Jan Robert Delver.

OPROEP FAGELSTRAAT/JAN WOLKERS

Wie kan Jan helpen?

“Als oud bewoner van de Fagelstraat ben ik in het bezit van een geluidsopname van de voordracht van Jan Wolkers over de Raadsherenbuurt. In het Leidsch Dagblad van zaterdag 25 juli jl staat een artikel over de Jan Wolkers wandeling. Wat ik heel jammer vind is dat de route niet door de Fagelstraat loopt , maar over de Van Slingelandlaan. En dat is jammer omdat Jan Wolkers de Fagelstraat de mooiste straat vindt van heel Nederland, hier woonde Toekie Hoekstra de jeugdliefde van Jan Wolkers.

Ik heb hier een aantal vragen over:
1. De lezing werd gehouden in een woning in de Johan de Wittstraat. Wanneer was dit?
2. Op welk nummer in de Fagelstraat (40 of 42) woonde Toekie Hoestra?” 

Jan Scharloo
tel. 071-5171519

RAADSHEER ONTVANGEN?

De Raadsheer maart/april 2020 is als het goed is bij iedereen bezorgd. Er zijn echter veel exemplaren over. Mocht je geen Raadsheer hebben ontvangen dan hoor ik het graag.
Anne Sanderink
annesanderink@live.nl

WERKGROEP MOBILITEIT

Deze werkgroep volgt vanuit de buurt het onderwerp mobiliteit (voetganger, fiets, openbaar vervoer en auto). Op dit moment bestaat de werkgroep uit Frank Nortier, Maarten Mentzel en Thera Stam (Vogelwijk). U bent van harte welkom om ook deel te nemen aan deze werkgroep!

Neem dan even contact op met Maarten Mentzel: m.a.mentzel@planet.nl
 

OPROEP PETER MANTEL

Ik ben opgegroeid in de van Oldenbarneveltstraat nr 18 (geboren in 1945) en het huis uit gegaan rond 1963/64. Ik ben een autobiografie aan het schrijven en ben op zoek naar foto’s van de middenstand in de Raadsherenbuurt vanaf 1950 tot ongeveer 1960. Er was een melkboer met kar, een groenteboer vd Meij met paard en wagen, een schillenboer, een kruidenier van Went op nr. 24. Heeft u, of weet u iemand die nog foto’s van de winkels/bedrijven heeft, die ik in mijn boek kan plaatsen? peter@aerotaxi.nl

Op de ALV van 3 april jl. spraken wij over de wenselijkheid van voortdurende deelname van onze buurt aan de WROLZ. De vergadering was van mening dat het verstandig is dat onze buurt vertegenwoordigd blijft in deze werkgroep. Omdat de huidige vertegenwoordiger van de Raadsherenbuurt er geen tijd meer heeft voor deelname aan de WROLZ, wil het bestuur graag andere buurtgenoten oproepen om het stokje over te nemen.

Dus: maak je je druk over de verkeersdrukte op de Rijnsburgerweg en wat de mogelijke komst van al die bussen daar gaat betekenen voor verkeersveiligheid, milieu, gezondheid etc en wil je daar iets mee doen, dan is de WROLZ je kans!

 

WERKGROEP GRONDWATERSTAND

Wie wil zich buigen over de zorgen, de aanpak en de communicatie naar de gemeente omtrent de hoge grondwaterstand bij ons in de wijk? We zijn voornemens hier een werkgroep voor op te richten.

Graag aanmelden via webmasterraadsherenbuurt@live.nl

SAMEN AAN DE SLAG

Samen aan de Slag is een project van de gemeente Leiden om samen met inwoners te zorgen voor het onderhoud van de buurt. Dit betekent dat straten en stoepen, groen en speelplekken in orde zijn en dat er voldoende afvalbakken staan.

De gemeente haalt overbodig straatmeubilair, speeltoestellen en struiken weg. Zo ontstaat er ruimte voor initiatieven van bewoners die hun buurt mooier willen maken.

Inwoners aan de slag

U kunt als inwoner bijvoorbeeld aan de slag met:

  • geveltuintjes
  • buurtmoestuin
  • bloeiende mini-tuintjes rondom bomen
  • zwerfvuilactie
  • adopteren van een afvalbak die u zelf moet legen
  • wijkschouw om te kijken welke problemen er in een buurt spelen en welke oplossingen er mogelijk zijn

Wie zou er vanuit onze buurt plaats willen nemen in een werkgroep die zich voor het groen en onderhoud in onze buurt inzet? We zijn hard op zoek naar actieve buurtbewoners die onze buurt nog mooier willen maken!

Graag reactie naar: webmasterraadsherenbuurt@live.nl

AANPAK MEEUWENOVERLAST

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Raadsherenbuurt heb ik, mede namens onze buurman Maarten Mentzel, aan het bestuur de vraag voorgelegd of de Vereniging een rol kan spelen bij het verminderen van meeuwenoverlast.

De gemeente Leiden (via website en bij monde van mw. Timmer, die verantwoordelijk is voor de aanpak van meeuwenoverlast) adviseert huiseigenaren om met buren de daken onaantrekkelijk te maken voor benesting, bijvoorbeeld door het spannen van stalen draden of netten tussen de nokvorsten. Er zijn gespecialiseerde bedrijven die hierbij volgens de gemeente kunnen helpen, zoals PCF Holland. PCF Holland heeft de afgelopen jaren meerdere buurtprojecten in Leiden gerealiseerd, waaronder in de Vogelwijk, waar, zo begreep ik, dertig huizen aan deel hebben genomen.

Wij ervaren het doorlopende gekrijs en gepiep van meeuwen in de zomer, met name in de maanden juli en augustus, evenals de schijnaanvallen, als hinderlijk. Gezien de aard van het probleem lijkt alleen een collectieve aanpak effectief. Vandaar onze vraag van afgelopen woensdag.

Het bestuur gaf aan dat het graag zou inventariseren in hoeverre de buurt de aanwezigheid en het gedrag van meeuwen (in het bijzonder in juli en augustus) als hinderlijk ervaart. Graag reactie via webmasterraadsherenbuurt@live.nl