Benieuwd naar de ontwikkelingen in de buurt (en omliggende buurten)? Houd dan vooral de website in de gaten. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte van laatste stand van zaken.

 

Artikel over energienet Houtkwartier
Lees in dit artikel dat is gepubliceerd op Sleutelstad hoe het Houtkwartier zelfvoorzienend wil zijn met energie. Meer informatie? Neem contact op met Wim Scholten: wim.scholten@xs4all.nl
 

Zondagmiddagconcerten in de Waterlelie

1 mei

Leids zeemanskoor Rumor di Mare

8 mei

Klarinetensemble Lignum

15 mei

Blue Monday; Ierse traditionele muziek

22 mei

Harmoniekapel Werkmans Wilskracht

29 mei

Zanghuis 206

5 juni

Muziekvereniging Nieuw-Leven Leiden

12 juni

Frits Landesbergen Big Band

19 juni

Harmonie De Echo der Duinen

Er welt een traan: smartlappen

26 juni

Dubbel blaaskwintet Divertimento

Duo Noordvolk

3 juli

Koorschool Utopa

Oost-Europakoor Mila

10 juli

Die Schlüsselstädter Musikanten 

Noyana: zingen voor je leven

17 juli

Soul Shoes: a capella zang, pop & soul

24 juli

The day after: covers uit de jaren 60,70 en 80

31 juli

So What: jazz

7 augustus

Old Rhine Jazz Band: jazz en meer

14 augustus

Leo’s Drugstore: latin, funk en jazz

21 augustus

Aisling: Iers

28 augustus

Viswijvenkoor: over de zee en Shanty’s

11 september

Dansorkest Date 7-2-7

18 september

Wereldmuziekorkest Leiden-Noord

Harmonie Voorschoten

25 september

Popcore all Sounds

Alle concerten beginnen om 13.30 uur.

Kinderloop 13 maart

Op zondag 13 maart om 10 uur wordt er een Kinderloop georganiseerd in het kader van een groter hardloopevenement. Het gaat om de uitgestelde Nieuwjaarsloop van het Zorg&ZekerheidsCircuit.

Om 10:00 uur kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar gratis deelnemen aan de Kinderloop. De afstand is 800 meter (twee ronden op de atletiekbaan).

Er kunnen gratis startnummers worden opgehaald bij een tent aan het einde van de ingangslaan van het sportcomplex aan de Anthonie Duycklaan. De Kinderloop begint met een warming up. Deelname is gratis. Registratie is niet nodig.

Aan het einde van de loop krijgt elk deelnemend kind een herinneringsmedaille.

Menu Kerstdiner 2021

Onze culinaire Raadsheer Gerben de Jonge uit de Van Oldenbarneveltstraat heeft een heerlijk kerstmenu samengesteld. U vindt het hoofdgerecht in de Raadsheer van december, hier het gehele menu én alle recepten. Eet smakelijk!

Raadsheer 2021 volledig kerstmenu

 

Volkspark de Leidse Hout bestaat 90 jaar                           Dat gaan we vieren!

Op 12 september is er voor iedereen in de Leidse Hout van alles te beleven. De 90e verjaardag van ons park vieren we met een jubileumloop, een gezellige kraampjesmarkt, een picknick op de Grote Speelweide, muziekoptredens in het Openluchttheater, in de Waterlelie en elders in het park én een historische wandeling. Maar er zijn ook tal van demonstraties en workshops van organisaties die het park gebruiken, waarnaar je kunt kijken en luisteren of zelf aan kunt meedoen. Niet alle activiteiten zijn gratis, en voor sommige activiteiten moet je je vooraf inschrijven.

Ochtend
Jubileumloop 5 kilometer o.l.v. Leiden Atletiek. Start 10.30 en 10.45 uur – maximaal 45 deelnemers per start.

Middag vanaf 13.00 uur 

 • Gezellige kraampjesmarkt met informatie over allerlei activiteiten in en rondom het park (tot 16.00 uur)
 • Muziek en mogelijkheid voor picknick op de Grote Speelweide
 • Demonstratie en openlessen Japans boogschieten door Mushin dojo om 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur bij de atletiekbaan
 • Yogalessen door LIV-yoga: 13.00 uur Yang Yin yoga, 15.00 uur Restorative yoga. Vooraf inschrijven moet via info@livyoga.nl
 • Yogli, yoga voor kinderen (13.30 uur en 14.45 uur) en tieners (15.00 uur en 15.45 uur) in de Kleine Speelweide
 • Scoutingspel voor kinderen door Scouting Paulusgroep Leiden om 13.00 uur op de Grote Speelweide
 • Demonstratie Healthclub Openair om 13.15 uur en 14.30 uur bij de Grote Speelweide
 • Concert in de Waterlelie: Viswijvenkoor (start 13.30 uur).
 • Workshop Argentijnse tango 14.30 uur, workshop Argentijnse folklore door Dependans 15.30 uur in de Waterlelie
 • Workshops Hondentaal, stressreductie honden, dogfrisbee tussen 14.00 en 17.00 uur op de Grote Speelweide e.o. door Hondenschool Dogstart
 • Workshop Tai Chi/Chi Kung 13.00 uur en 14.00 uur op de Grote Speelweide
 • Concert in het Openluchttheater: Kozakkenkoor (start 15.00 uur). Tickets 7,50.
 • Historische wandeling om 14.00 uur en 16.00 uur langs (groene) monumenten. Aanmelden via info@vriendenvandeleidsehout.nl

Avond
Jubileumconcert in het Openluchttheater (start 20.00 uur). Tickets € 7,50.

Kijk op www.openluchttheater.nl voor meer informatie.

We houden ons bij alle activiteiten aan de coronamaatregelen.

Buurtgesprek plannen ontwerp openbare ruimte 12 april

Op 12 april organiseert het bestuur van de Vereniging Raadsherenbuurt een speciale digitale bijeenkomst voor alle bewoners van de Raadsherenbuurt. Tijdens dit gesprek zullen we de plannen van de gemeente bespreken en proberen tot een reactie te komen. Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen. De agenda voor deze vergadering zal kort van tevoren gepubliceerd worden op Nextdoor. 

Het buurtgesprek vindt plaats op maandag 12 april van 19.00 21.00 uur. Om deel te nemen aan het gesprek vragen wij u om zich uiterlijk 7 april a.s. aan te melden via webmasterraadsherenbuurt@live.nl. U krijgt dan kort voor de vergadering een Zoom-link toegestuurd. De call zal vanaf ca. 18.45 uur open zijn. 

Lees hier de volledige uitnodiging. Flyer mbt Gemeente riool en groen – april 2021

Inzage voorlopig ontwerp openbare ruimte Vogelwijk-Raadsherenbuurt

Bericht van de gemeente over het verplaatsen van de inspraakavond voorlopig ontwerp:

“Beste bewoners en stakeholders van de Raadsherenbuurt,

Op 25 maart heeft u onze uitnodigingsbrief ontvangen voor de presentaties van het voorlopig ontwerp openbare ruimte Vogelwijk – Raadsherenbuurt. Via diverse kanalen hebben wij opgemerkt dat er tussen de plaatsing van het VO op doemee.leiden.nl op 6 april en de avonden over het voorlopig ontwerp te weinig tijd zit.

Hierdoor is gezamenlijk met het wijkcomité Raadsherenbuurt besloten deze avond te verplaatsen naar woensdag 14 april, 19.30 tot 21 uur.”

Lees hier de hele brief van de gemeente Leiden: Brief verplaatsen avond RHB naar 14 april

Uitnodiging 

Online Algemene Ledenvergadering, 30 maart 2021 

Vereniging Raadsherenbuurt

Kort voor de ALV wordt via Nextdoor en een flyer de Zoom-link bekend gemaakt.

 1. Opening en vaststellen agenda

      2.   Goedkeuren van het verslag van de ALV van 19 mei 2020

 1. Sociaal jaarverslag en terugblik op 2020

       4.       Financiële zaken

 • Financieel jaarverslag 2020

 • Verslag van de Kascommissie

 • Ontwerpbegroting 2021

 1. Decharge van het Bestuur en installatie nieuw Bestuur

 2. Besturen, Commissies en Werkgroepen

  • Kascommissie

  • Redactie Raadsheer

  • Theaterwerkgroep

  • Vrienden van de Leidse Hout

      7.       Ontwikkelingen in het district

 • Activiteiten Buurtvereniging in 2021

 • Lustrum Raadsherenbuurt

 • Vervanging riolering en herinrichting straten en groen

 • Samenwerking met besturen Vogelwijk, Houtkwartier

     8.      Rondvraag

     9.      Sluiting en borrel

Het financiële jaarverslag 2020 wordt op verzoek toegestuurd. U kunt dat richten aan Joep Besselink, penningmeester, via besschevik@gmail.com. Het verslag van de ALV 2020 en het sociaal jaarverslag zijn vanaf 23 maart ter inzage beschikbaar bij de voorzitter, Fagelstraat 31.

Menu Kerstdiner 2020

Onze culinaire Raadsheer Gerben de Jonge uit de Van Oldenbarneveltstraat heeft een heerlijk kerstmenu samengesteld. U vindt het hoofdgerecht in de Raadsheer van december, hier het gehele menu én alle recepten. Eet smakelijk!

Raadsheer kerstmenu 2020

Inspreektekst vergadering commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de Gemeenteraad

Hierbij publiceren we de inspreektekst die de Werkgroep Vogelwijk-Raadsherenbuurt tijdens de raadsvergadering van 26 november 2020 heeft ingesproken.

“De Werkgroep Vogelwijk-Raadsherenbuurt ondersteunt de duurzame ambities van de gemeente t.a.v. de modal shift waarbij conform het S.T.O.P. – principe ingezet wordt op langzaam verkeer, met name de fiets, als antwoord op de verwachting van een toename van het aantal fietsers van 40% voor 2030.

Wij willen echter de volgende punten onder uw aandacht brengen:

Op de Mobiliteitsnota is in het kader van de inspraak in februari j.l. gereageerd met opmerkingen die ook de fiets betroffen (zaaknummer1465184).

Helaas lezen wij dit onvoldoende in het voorliggende Beleidsprogramma Fiets terug.

–         Nachtegaallaan: De uitkomst van de enquête over de fietsstraat in de Nachtegaallaan was dat in meerderheid daar geen fietsstraat gewenst wordt. In een bewonersbrief van de gemeente is deze uitkomst gecommuniceerd en is ook door de projectleider van het rioleringsproces ook zo verwoord. Dit maakt dat de verwachting is dat de gemeente afziet van een fietsstraat ter plaatse. Echter in bijlage 1 van het beleidsprogramma fiets is de fietsstraat wel opgenomen. Door deze wijze van communiceren ontstaat verwarring bij de burgers en ontstaat het gevoel niet serieus genomen te worden.
Wij zien het niet aanleggen van een fietsstraat niet als een knelpunt omdat je immers al fietsend op een aantrekkelijke en veilige wijze vanaf de Wassenaarseweg via de Nachtegaallaan op de Regionale fietsroute van de Rijnsburgerweg komt. Ook bij een grote toename van het fietsverkeer is op de Nachtegaallaan meer dan genoeg ruimte om het fietsverkeer te accommoderen.

–         Kruispunt ter hoogte van  Van Slingelandtlaan-Warmonderweg-De Kempenaerstraat
Dit is een doorgaande fietsroute die veel buurtbewoners en inwoners uit Oegstgeest gebruiken. Ook veel middelbare scholieren gebruiken deze oversteek. De kruising van de Warmonderweg (50 km weg) is erg gevaarlijk, omdat auto’s en vrachtverkeer dikwijls op maximale snelheid of zelfs harder rijden. Ook is het overzicht van het kruispunt lastig. Dit kruispunt dient veiliger voor fietsers worden.

–         Warmonderweg tussen kruispunt Rijnsburgerweg en kruispunt met Van Slingelandtlaan/De Kempenaerstraat is een hoofdverkeersroute (max 50 km).
Dit gedeelte van ongeveer 300 m heeft géén vrijliggende fietspaden, maar wordt wel intensief door fietsers gebruikt.

–         Integrale oplossingen en goed overleg. De veelheid aan projecten, die in de fietsnota worden genoemd, is i.v.m. de breedte van het beleidsonderwerp Mobiliteit begrijpelijk, maar roepen ook vragen op m.b.t. de integraliteit. Het is naar ons oordeel dringend gewenst dat er met de wijken en andere stakeholders wordt overlegd om tot gedragen besluiten te komen. Immers deze projecten kunnen grote invloed hebben op de leefbaarheid van de wijken zeezijde, zoals bijvoorbeeld een knip voor auto’s in de Rijnsburgerweg.. Wij missen nu integrale visies.

–         Met nadruk vragen wij u om véél meer aandacht te besteden aan de bereikbaarheid van het Centrum en de binnenstad van Leiden met de fiets en vice versa.

Het Stationsgebied vormt een zeer grote barrière voor de fietser. De twee beschikbare tunnels voor fietsers (Rijnsburgertunnel en Walenkamptunnel) zijn beide overbelast en missen elk normaal comfort en veiligheid, zeker tijdens de spitsuren. De afscheiding in de Walenkamptunnel van het rijwielpad met de busbaan bestaat louter uit een betonnen rand, nota bene pal naast het rijwielpad, bovendien zijn bromfietsen weer toegestaan en is de luchtkwaliteit door de bussen slecht.

De Walenkamptunnel en omgeving moet  daarom als extra Knelpunt aan de lijst van knelpunten worden toegevoegd (Knelpunten, Bijlage IV blz. 54).

We hopen dat u bovenstaande punten wilt betrekken bij de behandeling van de nota.”

Jan Wolkers over de Fagelstraat

Oud-buurtbewoner Jan Scharloo is in het bezit van een geluidsopname van een lezing die Jan Wolkers in 1985 heeft gegeven in en over onze buurt. Jan Wolkers noemt hierin de Fagelstraat de mooiste straat van Nederland!

Nieuwsgierig? Beluister hier het geluidsfragment: Jan Wolkers

Concerten in de Waterlelie

Ervan uitgaande dat de ontwikkelingen rond het coronavirus géén roet in het eten gooien, kan er vanaf zondag 30 augustus weer worden genoten van concerten in de Waterlelie.

Om de uitval tot nu toe enigszins goed te maken zijn er in september ook een aantal concerten op woensdagmiddag (16.00 uur tot 16.45 uur of tot 17.45 uur).

Tijdens de concerten dient u zich te houden aan de dan geldende corona-richtlijnen!

Zondag 30 augustus (13.30 uur – 15.30 uur):

DANSORKEST DATE 7-2-7

Woensdag 2 september (16.00 uur – 17.45 uur):

SOWHAT, Jazz-kwartet

Zondag 6 september (13.30 uur – 15.30 uur):

THE PREVARICATORS, Jazz-sextet

Woensdag 9 september (16.00 uur – 16.45 uur):

LUCIA SWARTS (cello) & ROBERT FRANENBERG (contrabas)

Twee leden van het orkest van de Nederlandse Bachvereniging spelen voor ons een Duits/ Frans/Italiaans programma met werken van o.a. Boismortier, Gabrielli, Vivaldi, Buononcini en Bach.

Zondag 13 september (13.30 uur – 15.30 uur):

PARSLEY, Keltische traditionals en eigen nummers

Woensdag 16 september (16.00 uur – 17.45 uur):

DIVERTIMENTO, fluit, hobo, hoorn, klarinet, fagot

Zondag 20 september (13.30 uur – 15.30 uur):

ER WELT EEN TRAAN, liedjes met een lach en een traan; veel leed, maar met een knipoog.

& LEIDS HARMONIE ORKEST (vanaf 14.45 uur)

Woensdag 23 september (16.00 uur – 17.45 uur):

OLD RHINE JAZZ BAND

Zondag 4 oktober (13.30 uur – 15.30 uur):

K&G 3 PODIUMORKEST

Nieuw: minicontainer voor papier

Er zit nog best veel papier tussen het Leidse afval. Zonde, want als papier eenmaal vuil of nat is geweest, kan het niet meer worden hergebruikt. Terwijl de houtvezels uit droog en schoon papier wel tot zeven keer opnieuw kunnen worden gebruikt.

In Leiden willen we meer afval scheiden en minder afval overhouden. We gaan daarom papier aan huis ophalen. Zelf het oud papier in huis verzamelen en naar de papierbak brengen, hoeft dan niet meer. Uit de proef die in de Kloosterhof is gedaan, blijkt dat het aan huis ophalen veel meer papier voor hergebruik oplevert.

Inwoners die een minicontainer voor gft en/of restafval hebben, krijgen er eentje bij voor papier: een grijze minicontainer met blauw deksel. Onze wijk is in het najaar aan de beurt. Iedereen die de extra minicontainer krijgt, ontvangt voor de zomervakantie een brief hierover.

Goed om te weten: de papierbakken in de buurt blijven ook gewoon beschikbaar.

Meer info? Kijk op http://www.leiden.nl/oudpapier.

Inspraakreactie van werkgroep Mobiliteit Vogelwijk/Raadsherenbuurt

Lees hier de inspraakreactie van de werkgroep Mobiliteit van de Vogelwijk/Raadsherenbuurt.

Reactie T (4) op vers 04022020 wg mob.

Zwerfafvalactie: gezellig en nuttig.
Wat een uur opschonen in onze buurt oplevert.

Denk jij ook: ‘Opschonen is in de Raadsherenbuurt toch niet nodig?’  Mispoes! Want op zaterdag 23 maart tijdens het Landelijke Opschoondag hebben we met 9 buurtbewoners in nog geen 2 uur tijd heel wat van de straat gevist.

Vooral in het rozenperkje, maar ook in de bosjes nabij de Leidse Hout en op de parkeerplekken hebben we zwerfafval aangetroffen: Van vuurwerkrestanten en peuken tot aan kluwe van touw, blikjes en een heuse lege fles wijn. Merel en <naam weet ik niet> gingen samen aan de slag en werden helemaal blij toen ze met de grijper de ene na de andere ‘trofee’ op de grond vonden. Willem (14) zwichtte onder lichte druk en zei achteraf: “Ik ging mee voor mijn moeder, maar vond het eigenlijk heel leuk.” Je zag hem steeds fanatieker de bosjes induiken en het ene na het ander blikje in de zakken deponeren. Totaal hebben we 7 halfvolle zakken gevuld.

Van voorbijgangers kregen we veel duimpjes en bijval. Wie weet kunnen we volgende keer op nog meer deelnemers rekenen. Dat zou leuk zijn. Dank voor support vandaag!

Artikel in de Gemeentekrant d.d. 12 april 20188c668d3c-d3f3-4776-a3ce-6ccf011045eb.jpg

Biebdeurtje weer gefixt 

Het boekenkastje staat prachtig te wezen aan het Rozenpleintje, maar wordt natuurlijk blootgesteld aan zon, weer en wind. Oplettende buurtbewoners zagen dat de regen de afgelopen week naar binnen woei. Bestuurslid Ernst (en kroost) zetten het deurtje in de epoxy, en hingen het weer terug in de sponning. Mocht u in het vervolg zoiets zien: voel u vrij zelf de hamer ter hand nemen…!

Boekenkastje

8,3 voor Raadsherenbuurt!
Tijdens de voorlichtingsavond ‘Samen aan de slag’ op 23 januari bleek dat de inwoners van het Boerhaavedistrict (waar onze Raadsherenbuurt deel van uitmaakt) de kwaliteit van de leefomgeving een 8,3 geven. Dit is een van de hoogste waarderingen van alle Leidse wijken.

Bron: John van Velzen, wijkbeheerder