Bestuur
Mail: raadsherenbuurtbestuur@gmail.com

Paulien Retèl  – voorzitter
Sylke Wieland – secretaris
Joep Besselink – penningmeester
Roel Meeuwesse – lid
Robbert de Waal – lid
Barbra Verbij – lid

Redactie De Raadsheer
Mail: redactieraadsheer@hotmail.nl 

Hoofdredactie
Anne Sanderink
Eindredactie
Eveline Kamstra
Fotografie

Jeroen Hiemstra 
Opmaak
Nicole van der Linden
Redactieleden:
Marit Timmers
Kiki Breet
Katja Lubina
Wolter Mooi
Cover
Olivier de Jonge

Webmaster
Karlijn Broekhuizen, webmasterraadsherenbuurt@live.nl

Minibuurtgids

Familieberichten a.u.b. doorgeven aan de redactie van De Raadsheer: redactieraadsheer@hotmail.nl.

Diefstal, inbraak, ouderenhulp, informatie over onderhoud en huis verbouwen, uitwisseling van gereedschap:
Rob Grootenhuis
Fagelstraat 14, 071- 515 4769
grhuis@ipact.nl

Mededelingkastje Van Oldenbarneveltstraat/Johan de Wittstraat
Louise Berkhout
Johan de Wittstraat 18, tel. 517 7013

Buurtarchief lokaal
Jeroen Hiemstra
Fagelstraat 15, 071- 512 1213

Buurtarchief regionaal
http://www.erfgoedleiden.nl

Initiatiefgroep RHB-Oekraïners Ine Wiersma
Fagelstraat 24, 071-5156093, i.wiersma@planet.nl

Leeskring De Raadsheer
Rita de Coursey

Fagelstraat 39, 071-5155886

Mededelingenkastje
Louise Berkhout

Johan de Wittstraat 18, 071-5177013

Sociaal WijkTeam, voor zorgvragen
swtnoord@leiden.nl
071-5164904

Stichting Leidse Hout Monumentwaardig
Jan Reedijk
Antonie Duycklaan 4, 071-5176596

Vereniging Binnenterrein OWHJ Raadsherenbuurt
Ad Littel
Van Oldenbarneveltstraat 
35, 071-5153475

Vereniging onderhoud garageplein ‘Jan Ballegoplein’
Fokke Dijkema
Fagelstraat 23, 071-5153994

Vereniging Vrienden van de Leidse Hout
Lieke van Boven
Johan de Wittstraat 29, 06-24182879

Werkgroep Leidse Hout Theater
Richard Brame
Johan de Wittstraat 41, 06-21881885

Werkgroep mobiliteit
Maarten Mentzel
Johan de Wittstraat 38, 071-5172570

Wijkagent Harold Kroep
0900-8844, in acute situaties: 112

Wijkambassadeur Duurzaamheid
http://www.gagoed.nl/wijkambassadeurs

Wijkbeheerder
John van Velzen, j.van.velzen@leiden.nl

Wijkregisseur
Marjolein Pijnacker, M.Pijnacker@leiden.nl

Zangkoor De Raadsvogels
Het koor is in 2005 opgericht in de Raadsherenbuurt in Leiden bij gelegenheid van het 80-jarig bestaan van onze wijk. Dameszangkoor De Raadsvogels heeft sindsdien de vleugels uitgeslagen naar de naburige wijken en telt nu ook leden uit Oegstgeest en Warmond. Het koor bestaat momenteel uit 19 leden.

Wij repeteren eens in de twee weken op woensdagavond van 20 tot 22 uur in de aula van de openbare basisschool Woutertje Pieterse. Iedereen kijkt uit naar deze avonden, want een avond zingen geeft ontspanning en plezier. Wij zingen meerstemmig a capella. Onze dirigent is Peter Scheele. Onder zijn leiding is elke repetitie al een ‘concertje’. Ons repertoire is licht klassiek in vele talen en we hebben een uitgebreid Kerstrepertoire.

Meer informatie bij:
Ine Wiersma
071-5156093
i.wiersma@planet.nl

Colofon website:
Redactie: bestuur Raadsherenbuurt
Foto homepage: Jeroen Hiemstra
Overige foto’s: privé