Wilt u direct en gemakkelijk uw contributie voor 2018 betalen? Geef dan aan uit hoeveel personen uw huishouden bestaat en betaal direct via ideal:

Om uw belangen te kunnen blijven behartigen en de buurtactiviteiten zoals de BBQ, Buurtloop, Hutspotmaaltijd, theatervoorstelling en de wijkkrant te kunnen blijven organiseren is geld nodig. De contributie wordt vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering. Voor het jaar 2018 heeft geen verhoging plaatsgevonden. In 2019 zal er een verhoging zijn. Wij hopen dat wij mogen rekenen op uw financiële bijdrage aan de wijkvereniging die opkomt voor uw belangen en jaarlijks vele gezellige buurtactiviteiten organiseert.

Het basisbedrag per hoofdbewoner bedraagt € 10,00 en het bedrag per huisgenoot € 2,00. Een gezin met twee kinderen betaalt bijvoorbeeld € 16,00.

Vanaf 2019 bedraagt het basisbedrag per hoofdbewoner € 12,00 en het bedrag per huisgenoot € 3,00. Een gezin met twee kinderen betaalt dan bijvoorbeeld € 18,00.

U kunt uw contributie eenvoudig via ideal betalen door op bovenstaande links te klikken. Als u zelf via internetbankieren de contributie overmaakt op rekening NL31 INGB 0004 1936 45 t.n.v. Vereniging Raadsherenbuurt Leiden, hoeft u geen transactiekosten te betalen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw financiële bijdrage!