Uitnodiging wijkgesprek energietransitie

De gemeente Leiden heeft ons gevraagd om deze uitnodiging te delen met de wijkbewoners. Betreft: Wijkgesprek energietransitie Vogelwijk en RaadsherenbuurtWaar: Speeltuin VogelenwijkWanneer: 21 september 20:00 uur Ook Leiden is volop bezig met de energietransitie en verduurzaming van de stad. Langzaam maar zeker ontstaat een beeld van hoe de stad aardgasvrij kan worden. Per wijk onderzoeken … Meer lezen over Uitnodiging wijkgesprek energietransitie

Bezwaar Omgevingsvisie Leiden 2040

In de nieuwe Omgevingsvisie wordt de Raadsherenbuurt aangemerkt als 'stads en levendig'. De buurtvereniging en de Werkgroep Herinrichting hebben hiertegen bezwaar aangetekend en pleiten ervoor de buurt als 'groen en luw' aan te merken. Lees hier het bezwaarschrift en het ondertekende manifest namens meerdere Leidse wijkverenigingen. bezwaar-raadsherenbuurt-omgevingsvisie-2040Download manifestleidsewijkverenigingenDownload

Rectificatie

Rectificatie door bestuur In de brief aan de wethouder hebben we ten onrechte geschreven dat de bewoners rond het Rozenpleintje afspraken hebben gemaakt met de gemeente Leiden. Afspraken zijn niet gemaakt, en met deze rectificatie willen we voorkomen dat in de buurt daarover een verkeer beeld ontstaat.  Dit misverstand is echter wel illustratief voor de … Meer lezen over Rectificatie

Brief aan wethouder

Hier kunt u de brief over de Herinrichting Straten en Groen Raadsherenbuurt en Vogelwijk lezen die namens het bestuur van de Raadsherenbuurt is verstuurd naar wethouder Ashely North. raadsherenbuurt-brief-aan-wethouder-ashley-north-23-04-2021Download

Voorlopig schetsontwerp herinrichting Raadsherenbuurt

Uitkomsten enquête De riolering in de Raadsherenbuurt (en Vogelwijk) wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Bovendien wil de gemeente onder de grond alvast ruimte reserveren voor de aanleg van een toekomstig energienet. Omdat de straten voor de werkzaamheden aan het riool toch open moeten, vernieuwt de gemeente meteen de openbare ruimte: straten, stoepen en het … Meer lezen over Voorlopig schetsontwerp herinrichting Raadsherenbuurt